Regulamentul Campionatelor Naționale

Secțiunea A - Organizarea

Versiunea 1.0 / 2018

Marcu Adrian

 

 

                  1. Definiții

  2. Măsuri generale

  3. Programul competiției

  4. Concurenții

  5. Costuri

  6. Informații despre competiție

  7. Înscrieri

  8. Juriul

              9. Contestații

10. Serviciile media

 

 

 

1. Definiții

1.1 Radio orientarea este un sport în care, cu ajutorul unui receptor directiv și a unei hărți, sportivii trebuie să găsească un număr de emițătoare ascunse într-o zonă prestabilită, în cel mai scurt timp posibil.

1.2 Concurenții sunt înscriși pe categorii în funcție de vârstă și sex.

1.3 Pot participa sportivi legitimați la un club sportiv afiliat la Federația Română de Radioamatorism. Sportivii nelegitimați pot participa în afara competiției.

1.4 Competițiile de radio orientare se pot organiza pe două benzi de frecvență: 3,5 MHz și 144 MHz.

1.5 Campionatele Naționale sunt organizate de către Federația Română de Radioamatorism prin Comisia Centrală de Radio Orientare.

1.6 Ramura de radio orientare, aparținând Federației Române de Radioamatorism, este condusă de către o Comisie Centrală formată dintr-un președinte, un secretar și 3-5 membri.

 

2. Măsuri generale

2.1 Acest regulament va fi folosit la Campionatele Naționale organizate de către Federația Română de Radioamatorism.

2.2 Acest regulament este recomandat pentru orice competiție de radio orientare.

2.3 Acest regulament promovează cinstea și corectitudinea în sport.

2.4 Orice competiție de radio orientare cere în egală măsură aptitudini precum: tehnica goniometrării, orientarea cu harta și busola și pregatirea fizică.

2.5 Tehnica și sarcinile orientării trebuie rezolvate prin goniometrare cu un receptor și o hartă a zonei de concurs.

2.6 Modificări ale regulamentului se aprobă în Consiliul de Administrație al Federației Române de Radioamatorism la propunerea Comisiei Centrale de Radio Orientare.

2.7 În lipsa unor precizări exprese, orice schimbare va intra în vigoare de la începutul următorului an competițional.

 

3. Programul competiției

3.1 Campionatele Naționale se organizează anual.

3.2 Data și locul de desfășurare ale Campionatelor Naționale se aprobă în Consiliul de Administrație al Federației Române de Radioamatorism la propunerea Comisiei Centrale de Radio Orientare.

3.3 Se organizează Campionate Naționale de radio orientare la următoarele probe: Individual 3,5 MHz, Individual 144 MHz, Echipe 3,5 MHz, Echipe 144 MHz, Sprint, Ștafetă și Foxoring (denumite în continuare competiții). Competițiile vor fi organizate pe terenuri distincte.

 

4. Concurenții

4.1 Concurenții trebuie să posede actul de identitate în original sau copie și legitimația de membru al unui club sportiv în original cu viza anuală și medicală la zi.

4.2 Fiecare club sportiv participant este reprezentat de către un conducător, care participă la ședințele tehnice și are datoria ca echipa sa să primească toate datele și informațiile necesare și este persoana de contact între club și organizator.

4.3 Concurenții participă pe risc propriu. Asigurarea împotriva accidentelor cade în sarcina clubului sau a concurentului.

 

 

 

5. Costuri

5.1 Taxele de participare sunt stabilite de către Comisia Centrală de Radio Orientare și comunicate cu minim 30 de zile înainte de prima competiție.

5.2 Cluburile participante trebuie sa aibă achitate toate obligațiile financiare către Federația Română de Radioamatorism până la sfârșitul lunii precedente campionatului.

5.3 Cluburile sportive care nu îndeplinesc condițiile de la punctul 5.2 dar îndeplinesc condițiile de la punctul 5.1 vor participa în afara competiției.

5.4 Federația Română de Radioamatorism asigură pentru membrii Juriului masa, cazarea precum și cheltuielile de transport dus-întors la locul Campionatelor Naționale.

5.5 Costurile legate de cazarea, masa și transportul concurenților cade în sarcina cluburilor participante.

 

6. Informații despre competiție

6.1 Calendarul competițional va fi publicat de către Federația Română de Radioamatorism la începutul fiecărui an competițional.

6.2 Informațiile privind: locul de întâlnire, taxele de participare, data limită de înscriere, date de contact și programul competiției vor fi publicate de Federația Română de Radioamatorism (pagina de internet, QTC, email etc).

6.3 Informațiile privind: detalii despre teren, descrierea sistemului electronic de marcaj, detalii despre hărți (dimensiuni, scară, echidistanță etc), parametrii emițătoarelor (frecvențe, putere, antene etc) se vor oferi la ședințele tehnice.

 

7. Inscrieri

7.1 Cluburile interesate să participe la Campionatele Naționale trebuie să trimită o înscriere către Președintele Comisiei Centrale de Radio Orientare cel târziu cu 7 zile înainte de începerea competiției. Dacă se întârzie, înscrierile se pot face numai cu acordul Comisiei Centrale de Radio Orientare.

7.2 Sunt excluși din competiție concurenți sau echipe, dacă aceștia nu au plătit taxele de participare conform articolului 5.1.

7.3 Concurenții pot fi înscriși numai de clubul sportiv la care sunt legitimați.

 

8. Juriul

8.1 Juriul pentru Campionatele Naționale este stabilit de Comisia Centrală de Radio Orientare și este format din următorii membrii:

a. Președintele Juriului

b. Secretarul Juriului

c. Arbitrul de Start

d. Arbitrul de Sosire

e. Arbitrii de Teren

f. Arbitrul de Traseu

g. Director Tehnic

8.2 Funcțiile de președinte, secretar și director tehnic pot fi îndeplinite și de către arbitrii juriului.

8.3 Președintele și arbitrii trebuie să posede legitimații de arbitru de radio orientare.

8.4 Un arbitru care nu a participat timp de cinci ani consecutivi în calitate de membru al Juriului, la nivel național, nu poate să îndeplinească funcția de Președinte al Juriului sau arbitru de traseu.

8.5 Membrii Juriului trebuie să se asigure că sunt respectate regulile și sunt evitate greșelile.

8.6 Juriul anunță parametrii competiției (timp limită, ordine de start etc) în cadrul ședințelor tehnice dinaintea fiecărui campionat.

8.7 La sfârșitul fiecarei competiții, Juriul se întâlnește pentru a aproba rezultatele și pentru a soluționa posibilele contestații.

8.8 Orice decizie a Juriul va fi definitivă numai în cazul în care toţi membri juriului sunt prezenţi. În caz de urgență, provizoriu, deciziile pot fi luate dacă majoritatea membriilor sunt prezenți.

8.9 În caz de litigiu, soluţia va fi stabilită prin vot. În cazul în care numărul voturilor "pentru" este egal cu numărul voturilor "contra", Președintele Juriului are votul decisiv și decide. Secretarul Juriului și Directorul tehnic nu au drept de vot dacă nu sunt și arbitrii.

8.10 Orice eveniment neprevăzut va fi soluționat de către Juriu.

8.11 Decizile finale ale Juriului nu pot fi schimbate.

 

9. Contestații

9.1 O contestație poate fi făcută cu privire la încălcări ale prezentului regulament și greşeli în stabilirea rezultatelor.

9.2 Contestațiile pot fi făcute de către conducătorii cluburilor sau de către concurenți.

9.3 Orice contestație se poate face oral sau în scris la oricare arbitru cât mai repede posibil dar nu după aprobarea rezultatelor de către Juriu. Contestația va fi soluționată de către Juriu. Contestatarul va fi informat despre decizie imediat.

9.4 Nu există nicio taxă pentru contestație.

 

 

10. Serviciile media

10.1 În vederea popularizarii radio orientării, reprezentanții mass-media, pot participa pentru a observa și relata cu privire la competiție.

10.2 Se pot oferi reprezentanților mass-media cât mai multe informații despre competiție, cu condiția ca acestea să nu pună în pericol caracterul echitabil al concursului.

 

 

 

 

 

Regulamentul Campionatelor Naționale

Secțiunea B - Competiția

Versiunea 1.0 / 2013

 

 

11. Lista de start

12. Ședința tehnică

13. Terenul de concurs

14. Principii pentru stabilirea traseelor

15. Zone și rute cu acces restricționat

16. Echipamentul utilizat de concurenți

17. Cardul de control și modalități de marcare

18. Startul

19. Emițătoarele

20. Alte echipamente

21. Sosirea și timpul realizat

            22. Rezultate

            23. Premii

            24. Fair-play

 

 

 

Anexa 1 – Reguli pentru Campionatele Naționale Individuale

Anexa 2 – Reguli pentru Campionatele Naționale pe Echipe

Anexa 3 – Reguli pentru Campionatele Naționale de Tineret

Anexa 4 – Reguli pentru Campionatul Național de Sprint

Anexa 5 – Reguli pentru Campionatul Național de Ștafetă

Anexa 6 – Reguli pentru Campionatul Național de Foxoring

 

 

 

 

 

 

11. Lista de start

11.1 Pregătirea listei de start este foarte importantă pentru a garanta echitatea și corectitudinea competiției.

11.2 Din motive bine întemeiate listele cu concurenții înscriși pot suferi modificări la ședința tehnică, la cererea conducătorului echipei.

11.3 Pentru tragerea la sorți se poate utiliza o procedură manuală sau una electronică.

11.4 Tragerea la sorți trebuie supravegheată de un arbitru - membru al juriului și poate fi publică. Tragerea la sorți se va face separat pentru fiecare competiție.

11.5 Lista de start se va afișa în preziua competiției.

11.6 Vor fi trecuți pe lista de start toți participanții și echipele înscrise, inclusiv concurenții care nu au ajuns până în acel moment la locul de desfășurare al competiției.

11.7 Concurenții de la același club sportiv și de la aceeași categorie nu iau startul în aceeași grupă.

11.8 Concurenții care participă în afara competiției vor putea lua startul după 15 minute de la ultimul concurent oficial.

 

12. Ședința tehnică

12.1 Ședința tehnică va avea loc înainte de fiecare competiție. Președintele Juriului va conduce sau supraveghea reuniunea.

12.2 Toate materialele de competiție (numerele de concurs, listele de start, cele mai recente informații etc) vor fi înmânate la ședinta tehnică.

12.3 Conducătorii cluburilor au posibilitatea de a pune întrebări în timpul reuniunii.

 

13. Terenul de concurs

13.1 Terenul de concurs trebuie să fie adecvat pentru desfășurarea competițiilor de radio orientare, fără a prezenta pericol pentru concurenți. Se vor evita pe cât posibil orice obstacole care ar putea îngreuna căutarea emițătoarelor.

13.2 Zona de competiție nu trebuie să fi fost utilizată în concursuri (orientare sportivă sau radio orientare), pe cât se poate, cel puțin în ultimii doi ani.

13.3 În zona de concurs trebuie să fie respectate toate măsurile de protejare a mediului, naturii, silvicultura, vânatoare etc.

 

 

 

14. Principii pentru stabilirea traseelor

14.1 Scopul stabilirii traseelor

Scopul stabilirii traseelor este de a oferi sportivilor competiții care să pună în valoare abilitățile lor pentru radio orientare. Rezultatele trebuie să reflecte nivelul de pregatire fizică și tehnică al concurenților.

14.2 Regulile de bază ale arbitrului de traseu.

Arbitrul de traseu trebuie sa aibă în vedere următoarele principii:

- caracterul unic al competițiilor: combinația între găsirea emițătoarelor într-un timp cât mai scurt și disponibilitatea la efort fizic

- caracterul echitabil al competiției

- plăcerea și satisfacțiile sportivilor

- protecția faunei și a mediului înconjurător

- spectacolul oferit celor prezenți și popularizarea acestui sport prin mass-media

14.3 Terenul

Terenul de concurs trebuie să ofere condiții egale tuturor concurenților. El trebuie să fie alergabil și adecvat pentru testarea aptitudinilor de radio orientare ale tuturor sportivilor. Un traseu bine realizat obligă concurentul să se concentreze pe tot parcursul traseului.

Variantele alternative obligă sportivii să folosească harta pentru evaluarea terenului și pentru a trage concluzii din aceasta.

Un traseu bine gândit va separa/dispersa concurenții în toată zona de concurs, va impune abordarea independentă a acestuia de către fiecare sportiv și va minimaliza posibilitatea de a merge "în urmă" sau "în grup".

Direcția culoarelor de start și amplasarea emițătoarelor, trebuie să se facă astfel încât concurenții din diferite categorii, să aibă pe cât posibil "prima opțiune" diferită.

Sunt interzise traseele care încurajează sportivii să treacă prin zonele de start sau sosire precum și prin zone periculoase.

14.4 Zona de start

Zona de start trebuie amplasată și organizată în felul următor:

- să aibă suficient loc pentru toți concurenții și posibilitatea de a face încălzirea;

- concurenții care sunt în așteptare să nu poată vedea activitățile sportivilor care au luat deja startul.

Culoarele de start trebuie să fie clar marcate și ușor de alergat pe lungimea lor.

14.5 Amplasarea emițătoarelor

Amplasarea și funcționarea emițătorelor este cel mai important element al unei competiții de radio orientare și va determina în mare măsură, calitatea acesteia.

În zona din imediata apropiere a emițătoarelor nu trebuie să existe surse perturbatoare electro-magnetice iar harta trebuie să aibă o bună acuratețe.

Este necesar să se aleagă cu mare grijă locul de amplasare al emițătoarelor. Trebuie evitat efectul de "unghi ascuțit", adică concurenții care se îndreaptă spre emițător vor fi "dirijați" spre acesta de către concurenții care pleacă dinspre emițător.

Emițătorul și antena vor fi amplasate într-un loc protejat accidentelor.

Emițătorul și accesoriile sale trebuie să poată funcționa în regim continuu în orice circumstanțe aproximativ șase ore.

Antena de emisie și împământarea emițătoarelor trebuie să fie instalate și acordate în mod corespunzător pentru a nu crea nici o problemă concurenților la determinarea direcției.

14.6 Zona de sosire

Zona de sosire trebuie să fie diferită față de zona de start. Poziția balizei de sosire (MO), a culoarului de sosire și zona de adunare trebuie să fie distincte, clare și să nu creeze confuzii.

Culoarul de sosire trebuie să fie ușor alergabil pe lungimea lui, cât mai drept posibil și de cel puțin 3 m lațime.

Pentru o vizibilitate mai bună și pentru a preveni pătrunderea spectatorilor pe culoarul de sosire se recomandă delimitarea a două zone de protecție de-a lungul celor două părți ale culoarului.

14.7 Arbitrul de traseu

Arbitrul de traseu trebuie să fie complet familiarizat cu terenul înainte de a începe competiția. De asemenea, trebuie să știe că în ziua de concurs pot apărea condiții diferite în ceea ce privește harta și terenul, față de cele care existau în momentul în care s-a făcut recunoașterea inițială.

Arbitrul de traseu trebuie să aibă cunoștințe temeinice în domeniul radio orientării și o bogată experiență personală pentru a realiza o competiție de calitate. Trebuie să fie familiarizat cu teoria și cerințele specifice ale unei astfel de competiții.

Arbitrul de traseu trebuie să fie în măsură să evalueze diferiții factori care pot afecta competiția cum ar fi: condițiile din teren, condițiile de propagare a undelor radio, calitatea hărții, prezența participanților, a spectatorilor etc. El este responsabil atât de traseu cât și de funcționalitatea competiției între linia de start și linia de sosire. Se recomandă ca arbitrul de traseu să fie asistat de către un alt arbitru, pentru a evita erorile, fapt ce ar putea dăuna competiției.

 

15. Zone și rute cu acces restricționat

15.1 Regulile pentru protejarea mediului, precum și alte instrucţiuni, trebuie să fie respectate cu strictețe de către toate persoanele legate de eveniment.

15.2 Dacă există, zonele periculoase, traseele interzise, locurile prin care nu se traversează etc, vor fi anunțate, marcate pe hartă dar și pe teren dacă este necesar. Concurenții trebuie să respecte anunțurile și să nu intre în astfel de zone.

15.3 Rutele obligatorii, punctele de trecere și culoarele vor fi marcate în mod clar pe hartă și pe teren. În timpul parcurgerii traseului concurenții trebuie să le respecte necondiționat.

 

16. Echipamentul utilizat de către concurenți

16.1 Fiecare concurent trebuie să posede un receptor directiv.

16.2 Pot fi utilizate de către concurenți receptoare și antene de orice tip.

16.3 Sunt interzise în competiții receptoarele care produc interferență la o distanță mai mare de 10m, idiferent de bandă.

16.4 Juriul poate solicita efectuarea de teste la receptoarele oricărui concurent, înainte de a le utiliza în competiție.

16.5 Dacă se utilizează numere de concurs, acestea trebuie să fie vizibile. Ele trebuie purtate pe partea superioară a corpului.

16.6 Atât timp cât normele organizatorice nu specifică altfel, alegerea de îmbrăcăminte și încălțăminte este liberă.

16.7 În ziua competiției, utilizarea la start sau în terenul de concurs a oricărui dispozitiv de telecomunicații de către concurenți sau oficialii echipelor este interzisă fără acordul Juriului. Nerespectarea atrage descalificarea concurentului. Daca vreunul dintre conducătorii unui club încalcă această regulă, întreaga echipă va fi descalificată.

16.8 Este permisă utilizarea dispozitivelor de poziționare prin satelit (GPS) cu condiția ca acestea să nu conțină o hartă digitală a terenului.

 

17. Carduri și modalități de marcare

17.1 Singurele sisteme de marcare aprobate sunt: cel tradițional de perforare cu ace și sistemul electronic cu card de marcare.

17.2. În ceea ce privește sistemul electronic, o unitate de rezervă trebuie să fie prezentă la fiecare emițător. Aceasta poate fi o a doua unitate electronică sau un compostor mecanic. Este responsabilitatea concurentului a se asigura că înregistrarea pe cardul de marcare s-a realizat. Numai în cazul în care nu se aude semnalul sonor al sistemului electronic de marcare, concurentul va utiliza unitatea de rezervă.

17.3. Când se folosește compostorul mecanic de rezervă, concurentul poate composta pe hartă. Concurentul este responsabil pentru compostarea corectă lucru care va fi verificat la sosire.

17.4. Programele (softurile) pentru calculul timpilor, întocmirea clasamentelor și realizarea listei de start vor fi aprobate de către organizator.

17.5 Dacă nu există sistem electronic sau sistemul folosit s-a defectat, concurenții vor primi tichete de concurs.

17.6 Concurenții sunt responsabili pentru marcarea (compostarea) de la fiecare emițător, folosind dispozitivul de marcat aprobat. Marcarea (compostarea) trebuie sa fie clară și identificabilă.

17.7 Dacă lipsește sau este neidentificabilă marcarea (compostarea) vreunui emițător, acesta nu se ia în considerare. Face excepție cazul în care se stabilește cu certitudine că sportivul a găsit emițătorul respectiv iar compostorul este defect sau lipsește. În acest caz, nu este vina sportivului și emițătorul se ia în considerare ca fiind marcat (compostat).

17.8 Atunci când sunt utilizate sisteme mecanice de compostat, cel puțin o parte a compostării trebuie să fie în căsuța corespunzătoare pentru acel emițător sau în spațiul de rezervă (o casuță goală). O greșeală pe concurent este acceptată. De exemplu: compostarea în afara casuței corecte pentru un emițător se va accepta cu condiția ca toate celelalte compostări să poată fi identificate în mod clar. Un concurent care încearcă să câștige avantaj în mod fraudulos prin compostări inexacte sau artizanale, va fi descalificat.

17.9 Concurenții care iși pierd cardul de marcare sau tichetul de concurs vor fi descalificați.

 

18. Startul

18.1 La sosirea în zona de concurs, concurenții trebuie să depună receptoarele la locul indicat de arbitru. Receptoarele de schimb și diferite componente, marcate în mod clar ca proprietate a unui club sau al unui concurent, se depun separat într-un loc stabilit de organizator, lângă linia de start. Emițătoarele nu trebuie să emită înainte ca toate receptoarele să fi fost depuse la start.

18.2 Toți concurenții trebuie să aibă la dispoziție cel puțin 45 de minute pentru a se pregăti și a face încălzirea înainte de a lua startul.

18.3 Următoarele informații trebuie să fie afișate pe un panou special în zona de start:

- lista de start

- ora primului start

- frecvența emițătoarelor

- timpul limită

- ceas care să arate ora oficială a competiției

18.4 În zona startului se va delimitata o suprafață unde concurenții și echipele lor vor face pregătirile de start. Numele sau numerele de concurs ale concurenților ce urmează să plece în concurs se vor striga. În zona de pre-start vor avea acces numai concurenții în ordinea timpilor de start, precum și reprezentanții mass-media.

18.5 Startul trebuie să fie organizat în așa fel încât concurenții ce pleacă mai târziu sau alte persoane, să nu poată vedea hărțile, notițele sau modul în care abordează traseul sportivii din grupe anterioare.

18.6 Când se dă semnalul de start, concurenții pot porni receptoarele și trebuie să alerge până la capătul culoarului de start. După aceasta, ei pot începe căutarea emițătoarelor. Concurenții nu trebuie să se oprească pe culoarul de start, cu excepția unei defecțiuni a receptorului, caz în care se vor întoarce în cel mai scurt timp la start fără a incomoda alți sportivi.

18.7 Concurentul care depistează o defecțiune la propriul receptor, se poate întoarce pe timpul lui, pentru a-și lua de la start receptorul sau piese de rezervă. Este strict interzis ca sportivul să ia contact cu orice persoană, cu excepția arbitrilor.

18.8 Capetele culoarelor nu trebuie să fie vizibile din zona de start. Terenul de la sfârșitul culoarelor de start, trebuie să ofere concurenților posibilitatea de a alerga normal.

18.9 Concurenții care au întarziat la start din vina lor, pot primi încuviințarea de a pleca în concurs. Arbitrul de start stabilește cât mai curând posibil, momentul în care aceștia pot pleca fără a influența startul altor concurenți. Pentru acești concurenți întarziați, timpul curge de la ora lor oficială de start.

18.10 Concurenților care întârzie la start din vina organizatorilor li se vor acorda noi timpi de start.

 

19. Emițătoarele

19.1 Este responsabilitatea organizatorilor pentru a asigura emițătoare conform reglementărilor în vigoare.

19.2 Toate emițătoarele folosite în competiție trebuie să aibă aceiași parametrii și același tip de antene.

19.3 Frecvența balizei de sosire (MO) va fi diferită față de a celorlalte emițătoare.

19.4 Emițătoarele nu trebuie să radieze în antenă energie RF (radiofrecvență) când sunt în pauză și nu emit.

19.5 Antenele trebuie să emită radiații orizontale omnidirecționale.

19.6 Poziția antenelor nu se schimbă în timpul competiției.

19.7 Toate emițătoarele inclusiv baliza de sosire (MO) trebuie să se audă foarte bine de la start. Toate transmisiile trebuie să fie monitorizate în timpul competiției.

19.8 Emițătoarele vor începe să transmită după ce toți sportivii au depus receptoarele la start. Ele trebuie să funcționeze până la sfârșitul timpului limită al ultimului concurent. Baliza de sosire (MO) trebuie să funcționeze până când toți concurenții au venit din concurs.

19.9 În caz de furtună, Președintele Juriului are dreptul de a chema sportivii înapoi imediat. În acest caz, toate emițătoarele exceptând baliza de sosire (MO) vor fi oprite. Baliza de sosire (MO) va emite continuu până ce ultimul concurent va sosi din teren.

19.10 Ordinea în care fiecare concurent va căuta emițătoarele și modul în care își alege traseul este la liberă alegere exceptând baliza se sosire (MO).

19.11 Baliza de sosire (MO) va fi amplasată la începutul culoarului de sosire.

19.12 Toate emițătoarele trebuie să fie supravegheate.

 

20. Alte echipamente

20.1 Orice alte echipamente utilizate de către organizatori (serviciu de radio, internet, sistemul de monitorizare, computere, dispozitive electronice de marcare etc) nu trebuie să provoace interferențe audibile în receptoarele concurenților.

 

21. Sosirea și timpul realizat

21.1 Competiția se încheie pentru un concurent la trecerea liniei de sosire sau, în cazul utilizării unui sistem electronic, la marcare.

21.2 Culoarul de sosire începe de la baliza de sosire (MO) și se termină la linia de sosire. Deschiderea culoarului nu trebuie să fie mai mare de 10m și trebuie să fie marcat în mod clar pe ambele părți cu bandă continuă, pe toată lungimea. Ultimii 20m din culoar, trebuie să fie în linie dreaptă.

21.3 Linia de sosire trebuie să fie de cel puțin 3m lățime și trebuie să fie perpendiculară pe direcția de alergare. Poziția exactă a liniei de sosire trebuie să fie evidentă pentru concurenți când se apropie de ea. Pe culoarul de sosire se aleargă doar în direcția dinspre emițătorul de sosire spre linia de sosire.

21.4 Timpul de sosire este dat de dispozitivul de marcare de la sosire. Timpul se rotunjește la secunde întregi. Timpul se poate calcula fie în ore, minute și secunde, fie numai în minute și secunde.

21.5 După ce a trecut linia de sosire sau a marcat, concurentul predă dacă i se cere harta organizatorului.

21.6 Trecând linia de sosire, concurentul nu poate reintra în terenul de concurs fără permisiunea organizatorului. Concurentul care se retrage sau abandonează, trebuie să anunțe imediat la sosire. Pentru a nu influența competiția acest concurent nu va intra în contact cu alți sportivi.

21.7 La sosire organizatorul va asigura asistență medicală, capabilă să acorde primul ajutor și în pădure.

21.8 Abaterea maximă admisă pentru ceasurile oficiale de la start și de la sosire va fi de maxim o secundă față de ora oficială a competiției, pe parcursul întregii competiții.

21.9 Abaterea maximă admisă ca decalaj al ciclurilor de emisie față de ora oficială a competiției va fi de maxim cinci secunde. Suprapunerea admisă pentru emisiunile a două emițătoare, va fi de maxim cinci secunde.

 

22. Rezultate

22.1 Rezultatele oficiale vor fi afișate după aprobarea finală a rezultatelor de către Juriu. Acestea pot fi înmânate și reprezentanților mass-media.

22.2 Rezultatele oficiale trebuie să includă toți concurenții și toate echipele participante.

 

23. Premiile

23.1 Titlul de campion național va fi acordat separat pentru fiecare competiție și categorie oficială.

23.2 Următoarele premii vor fi acordate, în toate competițiile:

- locul 1 - Medalie de aur, tricou de campion și diplomă

- locul 2 - Medalie de argint și diplomă

- locul 3 - Medalie de bronz și diplomă

- locul 4-6 - Diplomă

23.3 Organizatorul poate oferi diferite premii câștigătorilor.

23.4 La festivitatea de premiere pot  participa oficialități locale.

 

24. Fair play

24.1 Toate persoanele care iau parte la competițiile de radio orientare trebuie să se comporte cu corectitudine și onestitate. Aceștia trebuie să aibă o atitudine sportivă și un spirit de prietenie. Concurenții trebuie să arate respect unul față de celălalt, față de organizatori, jurnaliști, spectatori și locuitorii din zona competiției. Concurenții, pe durata competiției, trebuie să fie cât mai tăcuți, liniștiți, preocupați exclusiv de propriul traseu.

24.2 Concurenților le este absolut interzis să acorde sau să primească orice fel de informații sau asistență de la orice persoană, inclusiv de la alți concurenți sau de a utiliza vreun mijloc de transport. Fac excepție:

- asistență și informații furnizate de către arbitrii în sectorul de care răspund conform prezentului regulament și atâta timp cât această asistență este la fel și la dispoziția tuturor concurenților

- cazul când iși exercită datoria de a acorda ajutor concurenților răniți sau în pericol. Concurenții nu vor fi descalificați pentru darea sau primirea unei astfel de asistențe, atâta timp cât nu obțin sau nu își fac un avantaj din acest lucru

24.3 Este interzis dopajul. Juriul poate solicita control antidoping.

24.4 Organizatorul, poate să facă public locul de desfășurare al concursului în avans. Dacă acesta nu este făcut public, se pastrează strict secrete informațiile legate de competiție.

24.5 Orice încercare de studiu al terenului sau antrenament pe terenul desemnat ca teren de concurs este interzis. Încercările de a obține orice informații referitoare la competiție, dincolo de cele furnizate de către organizator, nu sunt permise înainte și în timpul competiției.

24.6 Oficialii, concurenții, reprezentanții mass-media și spectatorii trebuie să respecte strict zonele alocate pentru fiecare.

24.7 Membrii Juriului nu trebuie să deranjeze sau să rețină vreun concurent și nici să furnizeze informații. Aceștia vor rămane liniștiți, fără să atragă atenția și fără a facilita, în nici un fel concurenților găsirea emițătoarelor. Acest lucru este valabil pentru toate celelalte persoane aflate în terenul de concurs.

24.8 Un concurent care încalcă vreo regulă sau beneficiază de avantaje contrar prezentului regulament, este descalificat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 – Reguli pentru Campionatele Naționale Individuale

Aceste reguli sunt valabile pentru Campionatele Naționale Individuale (clasic 3,5 MHz și clasic 144 MHz) și vin în completarea articolelor enunțate în secțiunea A și B a prezentului regulament.

 

C1. Definiții

C1.1 Campionatele Naționale Individuale de radio orientare decernează titlul de campion național sportivilor de pe locul 1 la fiecare categorie.

 

C2. Înscrieri

C2.1 Înscrierile trebuie să conțină numele fiecărui concurent, anul nașterii, categoria de participare, seria cardului de marcare, numele și datele de contact ale conducătorului.

C2.2 Un club sportiv poate să înscrie un număr nelimitat de sportivi la fiecare categorie.

 

C3. Categorii

C3.1 Concurenții sunt împărțiți pe categorii în funcție de sex și vârstă.

C3.2 Categorii:

Feminin (F)

Masculin (M)

Varsta

F19

M19

19 ani și mai tineri

F21

M21

Indiferent de vârstă

F35

M40

35/40 de ani și mai în vârstă

F50

M50

50 de ani și mai în vârstă

F60

M60

60 de ani și mai în vârstă

-

M70

70 de ani și mai în vârstă

C3.3 Concurenții care aparțin categoriei F19/M19, pot participa la această categorie până la sfârșitul anului calendaristic în care au împlinit vârsta de 19 ani.

Concurenții care aparțin categoriei F35/M40, pot participa la această categorie odată cu începutul anului în care au împlinit vârsta de 35/40 ani. Similar pentru categoriile: F50/M50, F60/M60 și M70.

C3.4 Pentru a se putea desfășura competițiile, este nevoie de minim trei cluburi sportive participante.

C3.5 Pentru a fi validată, la orice categorie trebuie să participe minim patru concurenți.

 

 

C4. Lista de start

C4.1 Concurenții iau startul la intervale egale de timp. Intervalul normal de start este de 5 minute.

C4.2 Sportivii de la aceeași categorie trebuie sa ia startul pe același culoar și pe același minut al ciclului de 5 minute.

 

C5. Terenul de concurs

C5.1 Dispozitivul de marcare va fi dotat cu lampion. Lampioanele trebuie să fie poziționate astfel încât concurenții să le poată vedea atunci când se află la o distanță de până la 10m față de emițător.

 

C6. Competiția

C6.1 Standardul concursurilor trebuie să fie demn de evenimente naționale de radio orientare. Competiția trebuie să solicite tehnica, abilitatea de căutare, de concentrare și capacitatea de efort a concurenţilor.

C6.2 Emițătoarele, inclusiv baliza de sosire (MO), trebuie să fie amplasate la minim 400 de metri unul de altul. Față de start, cel mai apropiat emițător va fi amplasat la minim 750m.

C6.3 Lungimea traseelor se va calcula în linie dreaptă de la start la emițătoare, în oridinea optimă de descoperire a acestora și până la linia de sosire.

C6.4 Diferența totală de nivel (start, emițătoare, sosire) va fi de maxim 6% din lungimea traseului.

C6.5 Lungimea efectivă a traseului reprezintă lungimea calculată conform punctului C6.3 la care se adaugă de 10 ori diferența de nivel între punctul cel mai înalt și cel mai de jos al traseului.

C6.6 Numărul de emițătoare ce trebuie descoperite și lungimea traseului pentru fiecare categorie:

Numărul de emițătoare

Categoria

Lungimea traseului

4...5 + MO

F19

6...8 km

4...5 + MO

F21

7...9 km

4...5 + MO

F35

6...8 km

3...4 + MO

F50

5...7 km

3...4 + MO

F60

4...6 km

4...5 + MO

M19

8...10 km

5 + MO

M21

9...12 km

4...5 + MO

M40

8...10 km

4...5 + MO

M50

6...8 km

3...4 + MO

M60

5...7 km

3...4 + MO

M70

4...6 km

C6.7 Numărul și nominalizarea emițătoarelor ce trebuie descoperite de fiecare categorie de concurenți, va fi stabilită de către arbitrii și afișată la start.

 

C7. Hărți

C7.1 Hărțile de concurs se întocmesc și se tipăresc, în conformitate cu specificațiile International Orienteering Federation (Federația Internațională de Orientare). Scara hărții trebuie să fie 1:15000 sau 1:10000. Abaterile au nevoie de aprobarea Comisie Centrale de Radio Orientare.

C7.2 Harta de concurs trebuie să acopere întreaga zonă de concurs, inclusiv startul, sosirea și toate emițătoarele. Startul, baliza de sosire (MO), culoarul de sosire și linia de sosire trebuie sa fie clar marcate pe hartă. Startul este marcat cu un triunghi (simbol 701), baliza de sosire (MO) printr-un cerc (simbol 702), culoarul de sosire printr-o linie punctată (simbol 705) și sosirea cu două cercuri concentrice (simbol 706).

 

C8. Carduri și modalități de marcare

C8.1 Cardul de marcare se va verifica cu zece minute înainte de a lua startul.

 

C9. Startul

C9.1 Concurenții vor intra în zona de pre-start cu zece minute înainte de propriul start. În această zonă concurentul va primi harta și receptorul.

C9.2 Se va asigura cel puțin un culoar de start și trebuie să fie de maxim 250m.

 

C10. Emițătoarele

C10.1 Toate emițătoarele (inclusiv baliza de sosire MO) vor fi marcate cu lampioane. Acestea vor avea forma unei prisme cu baza un triunghi cu laturile de 30 cm. Fiecare față laterală cu dimensiunea 30 x 30cm va fi confecționată din pânză rezistentă la apă și va fi divizată diagonal în două triunghiuri egale, unul alb și unul roșu sau portocaliu.

C10.2 Lampionul nu se va monta lângă antena emițătorului dar nici mai departe de 4m de emițător. El trebuie să fie vizibil pentru concurenți atunci când au găsit antena emițătorului.

C10.3 Fiecare emițător trebuie să fie ușor de recunoscut după numărul de cod (1 la 5 respectiv MO), care se montează pe lampion sau pe stativul dispozitivului de marcat.

C10.4 Emițătoarele de 3,5 MHz (80m) trebuie să îndeplinească următoarele specificații:

- Frecvența purtătoarei: 3510...3600 kHz

- Stabilitatea frecvenței: mai bună de 50 ppm

- Ecartul între frecvențele emițătoarelor care lucrează simultan: mai mult de 30 kHz

- Nivelul factorilor pertubatori: în conformitate cu reglementările naționale

- Puterea de ieșire: 1 - 5W

- Tipul de emisie: A1A (manipularea purtătoarei nemodulată)

- Viteza de transmitere: 8-15 WPM (cuvinte/minut)

- Polaritatea antenei: verticală

C10.5 Emițătoarele de 144 MHz (2m) trebuie să îndeplinească următoarele specificații:

- Frecvența purtătoarei: 144.50...144.90 MHz

- Stabilitatea frecvenței: mai bună de 50 ppm

- Ecartul între frecvențele emițătoarelor care lucrează simultan: mai mult de 200 kHz

- Nivelul factorilor pertubatori: în conformitate cu reglementările naționale

- Puterea efectivă radiantă: 0,25 - 1W

- Tipul de emisie: A2A (manipularea purtătoarei modulată cu ton de AF sau purtătoare continuă modulată cu manipularea tonului de AF)

- Gradul de modulație: 70…80%

- Viteza de transmitere: 8-15 WPM (cuvinte/minut)

- Polaritatea antenei: orizontală

- Înălțimea antenei: 2...3 metri deasupra solului

 

C11. Dispunerea emițătoarelor

C11.1 În terenul de concurs vor fi 6 emițătoare. Emițătoarele emit după următorul model:

Emițătorul

Codul transmis

Frecvența

Intervalul

baliza de sosire

MO

A

Continuu

Nr. 1

MOE

B

În primul minut

Nr. 2

MOI

B

În al doilea minut

Nr. 3

MOS

B

În al treilea minut

Nr. 4

MOH

B

În al patrulea minut

Nr. 5

MO5

B

În al cincilea minut

 

C12. Sosirea și timpul realizat

C12.1 Lungimea culoarului de sosire în mod normal nu trebuie să depășească 250m.

C13. Rezultate

C13.1 Locul unui concurent depinde în primul rând de numărul de emițătoare găsite și în al doilea rând de timpul consumat pentru parcurgerea traseului. Dintre emițătorele descoperite, sunt luate în considerare numai cele care sunt specifice categoriei la care participă sportivul. Concurenții care nu au reușit să găsească nici un emițător altul decât baliza de sosire (MO) sau care au depășit timpul limită nu vor fi clasați.

C13.2 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți au același rezultat vor fi clasați pe același loc. Locul următor va rămâne vacant.

 

C14. Premiile

C14.1 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți s-au clasat pe același loc, fiecare dintre aceștia va primi medalie (pentru locul 1 și tricou de campion) și/sau diplomă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 – Reguli pentru Campionatele Naționale pe Echipe

Aceste reguli sunt valabile pentru Campionatele Naționale pe Echipe (3,5 MHz și 144 MHz) și vin în completarea articolelor enunțate în secțiunea A și B a prezentului regulament.

 

E1. Definiții

E1.1 Campionatele Naționale pe Echipe de radio orientare decernează titlul de campion național sportivilor componenți ai echipelor de pe locul 1 la fiecare categorie.

 

E2. Înscrieri

E2.1 Înscrierile trebuie să conțină numele fiecărui concurent, anul nașterii, categoria de participare, seria cardului, componența echipelor, numele și datele de contact ale conducătorului.

E2.2 O echipă poate fi formată din doi sau trei sportivi. Un club sportiv poate să înscrie un număr nelimitat de echipe la fiecare categorie.

 

E3. Categorii

E3.1 Concurenții sunt împărțiți pe categorii în funcție de sex și vârstă.

E3.2 Categorii:

Feminin (F)

Masculin (M)

Varsta

F19

M19

19 ani și mai tineri

F21

M21

Indiferent de vârstă

F35

M40

35/40 de ani și mai în vârstă

F50

M50

50 de ani și mai în vârstă

F60

M60

60 de ani și mai în vârstă

-

M70

70 de ani și mai în vârstă

E3.3 Concurenții care aparțin categoriei F19/M19, pot participa la această categorie până la sfârșitul anului calendaristic în care au împlinit vârsta de 19 ani.

Concurenții care aparțin categoriei F35/M40, pot participa la această categorie odată cu începutul anului în care au împlinit vârsta de 35/40 ani. Similar pentru categoriile: F50/M50, F60/M60 și M70.

E3.4 Pentru a se putea desfășura competițiile, este nevoie de minim trei cluburi sportive participante.

E3.5 Pentru a fi validată, la orice categorie trebuie să participe minim trei echipe.

 

E4. Lista de start

E4.1 Concurenții iau startul la intervale egale de timp. Intervalul normal de start este de 5 minute.

E4.2 Sportivii de la aceeași categorie trebuie sa ia startul pe același culoar și pe același minut al ciclului de 5 minute.

 

E5. Terenul de concurs

E5.1 Dispozitivul de marcare va fi dotat cu lampion. Lampioanele trebuie să fie poziționate astfel încât concurenții să le poată vedea atunci când se află la o distanță de până la 10m față de emițător.

 

E6. Competiția

E6.1 Standardul concursurilor trebuie să fie demn de evenimente naționale de radio orientare. Competiția trebuie să solicite tehnica, abilitatea de căutare, de concentrare și capacitatea de efort a concurenţilor.

E6.2 Emițătoarele, inclusiv baliza de sosire (MO), trebuie să fie amplasate la minim 400 de metri unul de altul. Față de start, cel mai apropiat emițător va fi amplasat la minim 750m.

E6.3 Lungimea traseelor se va calcula în linie dreaptă de la start la emițătoare, în oridinea optimă de descoperire a acestora și până la linia de sosire.

E6.4 Diferența totală de nivel (start, emițătoare, sosire) va fi de maxim 6% din lungimea traseului.

E6.5 Lungimea efectivă a traseului reprezintă lungimea calculată conform punctului E6.3 la care se adaugă de 10 ori diferența de nivel între punctul cel mai înalt și cel mai de jos al traseului.

E6.6 Numărul de emițătoare ce trebuie descoperite și lungimea traseului pentru fiecare categorie:

Numărul de emițătoare

Categoria

Lungimea traseului

4...5 + MO

F19

6...8 km

4...5 + MO

F21

7...9 km

4...5 + MO

F35

6...8 km

3...4 + MO

F50

5...7 km

3...4 + MO

F60

4...6 km

4...5 + MO

M19

8...10 km

5 + MO

M21

9...12 km

4...5 + MO

M40

8...10 km

4...5 + MO

M50

6...8 km

3...4 + MO

M60

5...7 km

3...4 + MO

M70

4...6 km

E6.7 Numărul și nominalizarea emițătoarelor ce trebuie descoperite de fiecare categorie de concurenți, va fi stabilită de către arbitrii și se va afișa la start.

 

E7. Hărți

E7.1 Hărțile de concurs se întocmesc și se tipăresc, în conformitate cu specificațiile International Orienteering Federation (Federația Internațională de Orientare). Scara hărții trebuie să fie 1:15000 sau 1:10000. Abaterile au nevoie de aprobarea Comisie Centrale de Radio Orientare.

E7.2 Harta de concurs trebuie să acopere întreaga zonă de concurs, inclusiv startul, sosirea și toate emițătoarele. Startul, baliza de sosire (MO), culoarul de sosire și linia de sosire trebuie sa fie clar marcate pe hartă. Startul este marcat cu un triunghi (simbol 701), baliza de sosire (MO) printr-un cerc (simbol 702), culoarul de sosire printr-o linie punctată (simbol 705) și sosirea cu două cercuri concentrice (simbol 706).

 

E8. Carduri și modalități de marcare

E8.1 Cardul de marcare se va verifica cu zece minute înainte de a lua startul.

 

E9. Startul

E9.1 Concurenții vor intra în zona de pre-start cu zece minute înainte de propriul start. În această zonă sportivul va primi harta și receptorul.

E9.2 Se va asigura cel puțin un culoar de start și trebuie să fie de maxim 250m.

 

E10. Emițătoarele

E10.1 Toate emițătoarele (inclusiv baliza de sosire MO) vor fi marcate cu lampioane. Acestea vor avea forma unei prisme cu baza un triunghi și laturile de 30 cm. Fiecare față laterală cu dimensiunea 30 x 30cm va fi confecționată din pânză rezistentă la apă și va fi divizată diagonal în două triunghiuri egale, unul alb și unul roșu sau portocaliu.

E10.2 Lampionul nu se va monta lângă antena emițătorului dar nici mai departe de 4m de emițător. El trebuie să fie vizibil pentru concurenți atunci când au găsit antena emițătorului.

E10.3 Fiecare emițător trebuie să fie ușor de recunoscut după numărul de cod (1 la 5 respectiv MO), care se montează pe lampion sau pe stativul dispozitivului de marcat.

E10.4 Emițătoarele de 3,5 MHz (80m) trebuie să îndeplinească următoarele specificații:

- Frecvența purtătoarei: 3510...3600 kHz

- Stabilitatea frecvenței: mai bună de 50 ppm

- Ecartul între frecvențele emițătoarelor care lucrează simultan: mai mult de 30 kHz

- Nivelul factorilor pertubatori: în conformitate cu reglementările naționale

- Puterea de ieșire: 1 - 5W

- Tipul de emisie: A1A (manipularea purtătoarei nemodulată)

- Viteza de transmitere: 8-15 WPM (cuvinte/minut)

- Polaritatea antenei: verticală

E10.5 Emițătoarele de 144 MHz (2m) trebuie să îndeplinească următoarele specificații:

- Frecvența purtătoarei: 144.50...144.90 MHz

- Stabilitatea frecvenței: mai bună de 50 ppm

- Ecartul între frecvențele emițătoarelor care lucrează simultan: mai mult de 200 kHz

- Nivelul factorilor pertubatori: în conformitate cu reglementările naționale

- Puterea efectivă radiantă: 0,25 - 1W

- Tipul de emisie: A2A (manipularea purtătoarei modulată cu ton de AF sau purtătoare continuă modulată cu manipularea tonului de AF)

- Gradul de modulație: 70…80%

- Viteza de transmitere: 8-15 WPM (cuvinte/minut)

- Polaritatea antenei: orizontală

- Înălțimea antenei: 2...3 metri deasupra solului

 

E11. Dispunerea emițătoarelor

E11.1 În terenul de concurs vor fi 6 emițătoare. Emițătoarele emit după următorul model:

Emițătorul

Codul transmis

Frecvența

Intervalul

baliza de sosire

MO

A

Continuu

Nr. 1

MOE

B

În primul minut

Nr. 2

MOI

B

În al doilea minut

Nr. 3

MOS

B

În al treilea minut

Nr. 4

MOH

B

În al patrulea minut

Nr. 5

MO5

B

În al cincilea minut

 

E12. Sosirea și timpul realizat

E12.1 Lungimea culoarului de sosire în mod normal nu trebuie să depășească 250m.

E13. Rezultate

E13.1 Locul unei echipe depinde în primul rând de suma emițătoare găsite și în al doilea rând de suma celor mai buni timpi, ai primilor doi sportivi cel mai bine clasați din echipă. Dintre emițătorele descoperite, sunt luate în considerare numai cele care sunt specifice categoriei la care participă echipa. Pentru ca o echipă să fie clasată, minim doi concurenți componenți ai respectivei echipe trebuie să găsească cel puțin un emițător altul decât baliza de sosire (MO) și să nu depășească timpul limită.

E13.2 În cazul în care două sau mai multe echipe au același rezultat vor fi clasate pe același loc. Locul următor va rămâne vacant.

 

E14. Premiile

E14.1 Fiecare membru al echipei va fi premiat conform locului obținut de echipă. În cazul în care două sau mai multe echipe s-au clasat pe același loc, fiecare concurent din echipele respective va primi medalie (pentru locul 1 și tricou de campion) și/sau diplomă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 – Reguli pentru Campionatele Naționale de Tineret

Aceste reguli sunt valabile pentru Campionatele Naționale de Tineret (3,5 MHz și 144 MHz) și vin în completarea articolelor enunțate în secțiunea A și B a prezentului regulament.

 

T1. Definiții

T1.1 Campionatele Naționale de Tineret de radio orientare decernează titlul de campion național sportivilor de pe locul 1 la fiecare categorie.

 

T2. Înscrieri

T2.1 Înscrierile trebuie să conțină numele fiecărui concurent, anul nașterii, categoria de participare, seria cardului de marcare, numele și datele de contact ale conducătorului.

T2.2 Un club sportiv poate să înscrie un număr nelimitat de sportivi la fiecare categorie.

 

T3. Categorii

T3.1 Concurenții sunt împărțiți pe categorii în funcție de sex și vârstă.

T3.2 Categorii:

Feminin (F)

Masculin (M)

Vârsta

F12

M12

12 ani și mai tineri

F14

M14

14 ani și mai tineri

F16

M16

16 ani și mai tineri

T3.3 Concurenții aparțin categoriilor până la sfârșitul anului calendaristic în care au împlinit vârsta specifică categoriei.

T3.4 Pentru a se putea desfășura competițiile, este nevoie de minim trei cluburi sportive participante.

T3.5 Pentru a fi validată, la orice categorie trebuie să participe minim patru concurenți.

 

T4. Lista de start

T4.1 Concurenții iau startul la intervale egale de timp. Intervalul normal de start este de 5 minute.

T4.2 Sportivii de la aceeași categorie trebuie sa ia startul pe același culoar și pe același minut al ciclului de 5 minute.

 

 

 

T5. Terenul de concurs

T5.1 Dispozitivul de marcare va fi dotat cu lampion. Lampioanele trebuie să fie poziționate astfel încât concurenții să le poată vedea atunci când se află la o distanță de până la 10m față de emițător.

 

T6. Competiția

T6.1 Standardul concursurilor trebuie să fie demn de evenimente naționale de radio orientare. Competiția trebuie să solicite tehnica, abilitatea de căutare, de concentrare și capacitatea de efort a concurenţilor.

T6.2 Emițătoarele, inclusiv baliza de sosire (MO), trebuie să fie amplasate la minim 400 de metri unul de altul. Față de start, cel mai apropiat emițător va fi amplasat la minim 500m.

T6.3 Lungimea traseelor se va calcula în linie dreaptă de la start la emițătoare, în oridinea optimă de descoperire a acestora și până la linia de sosire.

T6.4 Diferența totală de nivel (start, emițătoare, sosire) va fi de maxim 6% din lungimea traseului.

T6.5 Lungimea efectivă a traseului reprezintă lungimea calculată conform punctului T6.3 la care se adaugă de 10 ori diferența de nivel între punctul cel mai înalt și cel mai de jos al traseului.

T6.6 Numărul de emițătoare ce trebuie descoperite și lungimea traseului pentru fiecare categorie:

Categoria

Numărul de emițătoare

Lungimea traseului

F12

2…3 + MO

2…3 km

F14

3...4 + MO

3...4 km

F16

3...4 + MO

3...5 km

M12

2…3 + MO

2…3 km

M14

3...4 + MO

3...5 km

M16

3...5 + MO

4...6 km

T6.7 Numărul și nominalizarea emițătoarelor ce trebuie descoperite de fiecare categorie de concurenți, va fi stabilită de către arbitrii și se va afișa la start.

 

T7. Hărți

T7.1 Hărțile de concurs se întocmesc și se tipăresc, în conformitate cu specificațiile International Orienteering Federation (Federația Internațională de Orientare). Scara hărții trebuie să fie 1:15000 sau 1:10000. Abaterile au nevoie de aprobarea Comisie Centrale de Radio Orientare.

T7.2 Harta de concurs trebuie să acopere întreaga zonă de concurs, inclusiv startul, sosirea și toate emițătoarele. Startul, baliza de sosire (MO), culoarul de sosire și linia de sosire trebuie sa fie clar marcate pe hartă. Startul este marcat cu un triunghi (simbol 701), baliza de sosire (MO) printr-un cerc (simbol 702), culoarul de sosire printr-o linie punctată (simbol 705) și sosirea cu două cercuri concentrice (simbol 706).

 

T8. Carduri și modalități de marcare

T8.1 Cardul de marcare se va verifica cu zece minute înainte de a lua startul.

 

T9. Startul

T9.1 Concurenții vor intra în zona de pre-start cu zece minute înainte de propriul start. În această zonă sportivul va primi harta și receptorul.

T9.2 Se va asigura cel puțin un culoar de start și trebuie să fie de maxim 250m.

 

T10. Emițătoarele

T10.1 Toate emițătoarele (inclusiv baliza de sosire MO) vor fi marcate cu lampioane. Acestea vor avea forma unei prisme cu baza un triunghi și laturile de 30 cm. Fiecare față laterală cu dimensiunea 30 x 30cm va fi confecționată din pânză rezistentă la apă și va fi divizată diagonal în două triunghiuri egale, unul alb și unul roșu sau portocaliu.

T10.2 Lampionul nu se va monta lângă antena emițătorului dar nici mai departe de 4m de emițător. El trebuie să fie vizibil pentru concurenți atunci când au găsit antena emițătorului.

T10.3 Fiecare emițător trebuie să fie ușor de recunoscut după numărul de cod (1 la 5 respectiv MO), care se montează pe lampion sau pe stativul dispozitivului de marcat.

T10.4 Emițătoarele de 3,5 MHz (80m) trebuie să îndeplinească următoarele specificații:

- Frecvența purtătoarei: 3510...3600 KHz

- Stabilitatea frecvenței: mai bună de 50 ppm

- Ecartul între frecvențele emițătoarelor care lucrează simultan: mai mult de 30 KHz

- Nivelul factorilor pertubatori: în conformitate cu reglementările naționale

- Puterea de ieșire: 1 - 5W

- Tipul de emisie: A1A (manipularea purtătoarei nemodulată)

- Viteza de transmitere: 8-15 WPM (cuvinte/minut)

- Polaritatea antenei: verticală

T10.5 Emițătoarele de 144 MHz (2m) trebuie să îndeplinească următoarele specificații:

- Frecvența purtătoarei: 144.50...144.90 MHz

- Stabilitatea frecvenței: mai bună de 50 ppm

- Ecartul între frecvențele emițătoarelor care lucrează simultan: mai mult de 200 kHz

- Nivelul factorilor pertubatori: în conformitate cu reglementările naționale

- Puterea efectivă radiantă: 0,25 - 1W

- Tipul de emisie: A2A (manipularea purtătoarei modulată cu ton de AF sau purtătoare continuă modulată cu manipularea tonului de AF)

- Gradul de modulație: 70…80%

- Viteza de transmitere: 8-15 WPM (cuvinte/minut)

- Polaritatea antenei: orizontală

- Înălțimea antenei: 2...3 metri deasupra solului

 

T11. Dispunerea emițătoarelor

T11.1 În terenul de concurs vor fi 6 emițătoare. Emițătoarele emit după următorul model:

Emițătorul

Codul transmis

Frecvența

Intervalul

baliza de sosire

MO

A

Continuu

Nr. 1

MOE

B

În primul minut

Nr. 2

MOI

B

În al doilea minut

Nr. 3

MOS

B

În al treilea minut

Nr. 4

MOH

B

În al patrulea minut

Nr. 5

MO5

B

În al cincilea minut

 

T12. Sosirea și timpul realizat

T12.1 Lungimea culoarului de sosire în mod normal nu trebuie să depășească 250m.

 

T13. Rezultate

T13.1 Locul unui concurent depinde în primul rând de numărul de emițătoare găsite și în al doilea rând de timpul consumat pentru parcurgerea traseului. Dintre emițătorele descoperite, sunt luate în considerare numai cele care sunt specifice categoriei la care participă sportivul. Concurenții care nu au reușit să găsească nici un emițător altul decât baliza de sosire (MO) sau care au depășit timpul limită nu vor fi clasați.

T13.2 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți au același rezultat vor fi clasați pe același loc. Locul următor va rămâne vacant.

 

 

T14. Premiile

T14.1 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți s-au clasat pe același loc, fiecare dintre aceștia va primi medalie (pentru locul 1 și tricou de campion) și/sau diplomă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 – Reguli pentru Campionatul Național de Sprint

Aceste reguli sunt valabile pentru Campionatul Național de Sprint și vin în completarea articolelor enunțate în secțiunea A și B a prezentului regulament.

 

S1. Definiții

S1.1 Campionatul Național de Sprint de radio orientare decernează titlul de campion național sportivilor de pe locul 1 la fiecare categorie.

 

S2. Dispoziții generale

S2.1 Competiția de sprint se organizează pe banda de 3,5 MHz.

S2.2 Competiția de sprint se va organiza într-o pădure sau într-un parc cu acces ușor pentru public.

 

S3. Înscrieri

S3.1 Înscrierile trebuie să conțină numele fiecărui concurent, anul nașterii, categoria de participare, seria cardului de marcare, numele și datele de contact ale conducătorului.

S3.2 Un club sportiv poate să înscrie un număr nelimitat de sportivi la fiecare categorie.

 

S4. Categorii

S4.1 Concurenții sunt împărțiți pe categorii în funcție de sex și vârstă.

S4.2 Categorii:

Feminin (F)

Masculin (M)

Varsta

F19

M19

19 ani și mai tineri

F21

M21

Indiferent de vârstă

F35

M40

35/40 de ani și mai în vârstă

F50

M50

50 de ani și mai în vârstă

F60

M60

60 de ani și mai în vârstă

-

M70

70 de ani și mai în vârstă

S4.3 Concurenții care aparțin categoriei F19/M19, pot participa la această categorie până la sfârșitul anului calendaristic în care au împlinit vârsta de 19 ani.

Concurenții care aparțin categoriei F35/M40, pot participa la această categorie odată cu începutul anului în care au împlinit vârsta de 35/40 ani. Similar pentru categoriile: F50/M50, F60/M60 și M70.

S4.4 Pentru a se putea desfășura competiția, este nevoie de minim trei cluburi sportive participante.

S4.5 Pentru a fi validată, la orice categorie trebuie să participe minim patru concurenți.

 

S5. Lista de start

S5.1 Concurenții iau startul la intervale egale de timp. Intervalul normal de start este de 2 minute.

S5.2 Sportivii de la aceeași categorie trebuie să ia startul pe același culoar.

 

S6. Competiția

S6.1 Standardul concursurilor trebuie să fie demn de evenimente naționale de radio orientare. Competiția trebuie să solicite tehnica, abilitatea de căutare, de concentrare și capacitatea de efort a concurenţilor.

S6.2 Competiția se va desfășura cu emițătoarele dispuse în două bucle despărțite de baliza de control (S) pentru spectatori.

S6.3 Fiecare concurent parcurge culoarul de start, ce duce spre bucla cu emițătoare cu transmisie normală numerotate de la 1 la 5. După ce a găsit toate emițătoarele cerute din această buclă, el va merge la baliza de control (S) situată la începutul culoarului ce duce spre bucla cu emițătoare cu transmisie rapidă numerotate de la 1F la 5F. După ce a găsit toate emițătoarele necesare și din această buclă, concurentul va marca baliza de sosire (MO) și va parcurge culoarul de sosire la sfârșitul căruia iși va termina traseul.

S6.4 Emițătoarele dintr-o buclă pot fi căutate în orice ordine. Toate emițătoarele de pe fiecare buclă, trebuie sa fie pe aceeași frecvență.

S6.5 Baliza de sosire (MO) și baliza de control (S) pot fi în același loc. În acest caz, nu va mai exista baliză de control (S).

S6.6 Emițătoarele trebuie să fie amplasate la minim 100m distanță între ele și la minim 100m de start.

S6.7 Baliza de sosire (MO) și baliza de control (S) în cazul în care acestea diferă, pot fi amplasate la o distanță mai mică de 100m de start.

S6.8 Traseul va fi gândit pentru un timp câștigător de 15 minute, la toate categoriile.

S6.9 Numărul de emițătoare ce trebuie descoperite pentru fiecare categorie:

Numărul de emițătoare

Categoria

4...5 + S + 4…5 + MO

F19

4...5 + S + 4…5 + MO

F21

4...5 + S + 4…5 + MO

F35

3...4 + S + 3…4 + MO

F50

3...4 + S + 3…4 + MO

F60

4...5 + S + 4…5 + MO

M19

5 + S + 5 + MO

M21

4...5 + S + 4…5 + MO

M40

4...5 + S + 4…5 + MO

M50

3...4 + S + 3…4 + MO

M60

3...4 + S + 3…4 + MO

M70

S6.10 Numărul și nominalizarea emițătoarelor ce trebuie descoperite de fiecare categorie de concurenți, va fi stabilită de către arbitrii și se va afișa la start.

 

S7. Hărți

S7.1 Hărțile de concurs se întocmesc și se tipăresc, în conformitate cu specificațiile Internaional Orienteering Federation (Federația Internațională de Orientare). Scara hărții trebuie să fie 1:5000 sau 1:4000. Abaterile au nevoie de aprobarea Comisie Centrale de Radio Orientare.

S7.2 Harta de concurs trebuie să acopere întreaga zonă de concurs, inclusiv startul, sosirea și toate emițătoarele. Startul, baliza de sosire (MO), baliza de control (S) dacă diferă de cea de sosire, culoarul de sosire și linia de sosire trebuie sa fie clar marcate pe hartă. Startul este marcat cu un triunghi (simbol 701), baliza de sosire (MO) și baliza de control (S) printr-un cerc (simbol 702), culoarul de sosire printr-o linie punctată (simbol 705) și sosirea cu două cercuri concentrice (simbol 706).

 

S8. Carduri și modalități de marcare

S8.1 Cardul de marcare se va verifica cu 4 minute înainte de a lua startul.

 

S9. Startul

S9.1 Concurenții vor intra în zona de pre-start cu patru minute înainte de propriul start. În această zonă sportivul va primi harta și receptorul.

S9.2 Se va asigura cel puțin un culoar de start și trebuie să fie de maxim 400m. Culoarul balizei de control (S) nu trebuie să fie mai lung de 300m.

S9.3 Sportivii care sunt în așteptare să plece în competiție trebuie să fie separați de celelalte persoane (spectatori, concurenți care au terminat competiția).

 

 

S10. Emițătoarele

S10.1 La competițiile de sprint vor fi utilizate emițătoare cu o putere de ieșire între 0,3-1W.

S10.2 Baliza de sosire (MO) și cea de control (S), trebuie să funcționeze continuu pe frecvențe diferite față de alte emițătoare și una față de cealaltă.

S10.3 În terenul de concurs vor fi 12 emițătoare. Emițătoarele cu transmisie normală (aprox. 50 semne/minut) numerotate de la 1 la 5 operează pe o frecvență, iar emițătoarele cu transmisie rapidă (aprox. 70 semne/minut) numerotate de la 1F la 5F, operează pe o altă frecvență.

Exemplu de frecvențe și viteze de lucru pentru competiția de sprint:

Frecvența

Funcție

Cod

Viteza

3510 kHz

tx 1...5

MOE...MO5

50 PARIS

3540 kHz

baliza de control

S

70 PARIS

3570 kHz

tx 1F...5F

MOE...MO5

70 PARIS

3600 kHz

baliza de sosire

MO

50 PARIS

S10.4 Emițătoarele vor lucra pe fiecare frecvență după următorul model:

Emițătorul

Codul transmis

Intervalul

Nr.1 și 1F

MOE

De la secunda 0 la 12

Nr.2 și 2F

MOI

De la secunda 12 la 24

Nr.3 și 3F

MOS

De la secunda 24 la 36

Nr.4 și 4F

MOH

De la secunda 36 la 48

Nr.5 și 5F

MO5

De la secunda 48 la 60

S10.5 Emițătoarele sunt echipate cu dispozitive de marcare, fără lampioane (cu excepția balizelor S și MO). Suportul dispozitivelor de înregistrare trebuie să fie vopsite în dungi albe și roșii.

S10.6 Numărul de emițătoare ce trebuie descoperite pentru fiecare categorie de vârstă va fi conform tabelului de la art. S6.9  egal pentru fiecare buclă a traseului.

S10.7 Fiecare emițător trebuie să fie ușor de recunoscut dupa numărul de cod, care se notează pe stativul dispozitivului de marcat.

S10.8 Stativul cu dispozitivul de marcare nu se va amplasa lângă antena emițătorului dar nici mai departe de 4m de emițător.

 

S11. Sosirea și timpul realizat

S11.1 Lungimea culoarului de sosire în mod normal nu trebuie să depășească 400m.

 

 

S12. Rezultate

S12.1 Locul unui concurent depinde în primul rând de numărul de emițătoare găsite și în al doilea rând de timpul consumat pentru parcurgerea traseului. Dintre emițătorele descoperite, sunt luate în considerare numai cele care sunt specifice categoriei la care participă sportivul. Concurenții care nu au reușit să găsească nici un emițător altul decât balizele S și MO sau care au depășit timpul limită nu vor fi clasați.

S12.2 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți au același rezultat vor fi clasați pe același loc. Locul următor va rămâne vacant.

 

S13. Premiile

S13.1 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți s-au clasat pe același loc, fiecare dintre aceștia va primi medalie (pentru locul 1 și tricou de campion) și/sau diplomă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5 – Reguli pentru Campionatul Național de Ștafetă

Aceste reguli sunt valabile pentru Campionatul Național de Ștafetă și vin în completarea articolelor enunțate în secțiunea A și B a prezentului regulament.

 

R1. Definiții

R1.1 Campionatul Național de Ștafetă de radio orientare decernează titlul de campion național sportivilor componenți ai ștafetelor de pe locul 1 la fiecare categorie.

 

R2. Dispoziții generale

R2.1 Competiția de ștafetă se organizează pe banda de 3,5 MHz.

R2.2 Competiția de ștafetă se va organiza într-o pădure sau într-un parc cu acces ușor pentru public.

 

R3. Înscrieri

R3.1 Înscrierile trebuie să conțină numele fiecărui concurent, anul nașterii, categoria de participare, seria cardului, componența și numărul fiecărui concurent în cadrul ștafetelor, numele și datele de contact ale conducătorului.

R3.2 O ștafetă este formată din trei sportivi. Un club sportiv poate să înscrie un număr nelimitat de ștafete la fiecare categorie.

 

R4. Categorii

R4.1 Concurenții sunt împărțiți pe categorii în funcție de sex.

R4.2 Categorii:

Feminin

F

Concurenți de sex feminin

Masculin

M

Concurenți de sex masculin

Mixt

X

Concurenți de sex feminin și masculin combinat

R4.3 Pentru a se putea desfășura competiția, este nevoie de minim trei cluburi sportive participante.

R4.4 Pentru a fi validată, la orice categorie trebuie să participe minim trei ștafete.

 

R5. Lista de start

R5.1 Concurenții cu numărul 1 din fiecare ștafetă vor fi trecuți pe lista de start și vor lua startul la intervale egale de timp. Intervalul normal de start este de 2 minute.

R5.2 Sportivii de la aceeași categorie trebuie să ia startul pe același culoar.

R6. Competiția

R6.1 Standardul concursurilor trebuie să fie demn de evenimente naționale de radio orientare. Competiția trebuie să solicite tehnica, abilitatea de căutare, de concentrare și capacitatea de efort a concurenţilor.

R6.2 Competiția se va desfășura cu emițătoarele dispuse în două bucle despărțite de baliza de control (S) pentru spectatori.

R6.3 Fiecare concurent parcurge culoarul de start, ce duce spre bucla cu emițătoare cu transmisie normală numerotate de la 1 la 5. După ce a găsit toate emițătoarele cerute din această buclă, el va merge la baliza de control (S) situată la începutul culoarului ce duce spre bucla cu emițătoare cu transmisie rapidă numerotate de la 1F la 5F. După ce a găsit toate emițătoarele necesare și din această buclă, concurentul va marca baliza de sosire (MO) și va parcurge culoarul de sosire la sfârșitul căruia iși va termina traseul.

R6.4 Emițătoarele dintr-o buclă pot fi căutate în orice ordine. Toate emițătoarele de pe fiecare buclă, trebuie sa fie pe aceeași frecvență.

R6.5 La fiecare categorie se stabilesc trei combinații de emițătoare ce trebuie descoperite. În cadrul categoriei cele trei combinații trebuie sa fie diferite. Fiecărui concurent dintr-o ștafetă i se atribuie aleatoriu câte una dintre combinații.

R6.6 Startul, baliza de sosire (MO) și baliza de control (S) vor fi apropiate una de alta astfel încât concurenții ce așteaptă să ia startul să poată urmări trecerea sportivilor dintr-o buclă în alta.

R6.7 Emițătoarele trebuie să fie amplasate la minim 100m distanță între ele și la minim 100m de start.

R6.8 Traseul va fi gândit pentru un timp câștigător de 15 minute, la toate categoriile.

R6.9 Numărul de emițătoare ce trebuie descoperite pentru fiecare categorie:

Numărul de emițătoare

Categoria

4 + S + 4 + MO

F

4 + S + 4 + MO

M

4 + S + 4 + MO

X

R6.10 Numărul și nominalizarea emițătoarelor ce trebuie descoperite de fiecare categorie de concurenți, va fi stabilită de către arbitrii.

 

R7. Hărți

R7.1 Hărțile de concurs se întocmesc și se tipăresc, în conformitate cu specificațiile Internaional Orienteering Federation (Federația Internațională de Orientare). Scara hărții trebuie să fie 1:5000 sau 1:4000. Abaterile au nevoie de aprobarea Comisie Centrale de Radio Orientare.

R7.2 Harta de concurs trebuie să acopere întreaga zonă de concurs, inclusiv startul, sosirea și toate emițătoarele. Startul, baliza de sosire (MO), baliza de control (S) dacă diferă de cea de sosire, culoarul de sosire și linia de sosire trebuie sa fie clar marcate pe hartă. Startul este marcat cu un triunghi (simbol 701), baliza de sosire (MO) și baliza de control (S) printr-un cerc (simbol 702), culoarul de sosire printr-o linie punctată (simbol 705) și sosirea cu două cercuri concentrice (simbol 706).

 

R8. Carduri și modalități de marcare

R8.1 Pentru concurenții cu numărul 1 din ștafete, cardul de marcare se va verifica cu 4 minute înainte de a lua startul.

R8.2 Pentru concurenții cu numărul 2 și 3 din ștafete, cardul de marcare se va verifica în momentul intrării în zona de pre-start.

 

R9. Startul

R9.1 Concurenții cu numărul 1 din fiecare ștafetă vor intra în zona de pre-start cu patru minute înainte de propriul start.

R9.2 Un concurent cu numărul 2 dintr-o ștafetă va intra în zona de pre-start în momentul în care concurentul cu numărul 1 din ștafeta respectivă trece prin culoarul balizei de control (S).

R9.3 Un concurent cu numărul 2 va lua startul în momentul în care concurentul cu numărul 1 din ștafeta respectivă își încheie competiția și bate palma cu acesta.

R9.4 Un concurent cu numărul 3 dintr-o ștafetă va intra în zona de pre-start în momentul în care concurentul cu numărul 2 din ștafeta respectivă trece prin culoarul balizei de control (S).

R9.5 Un concurent cu numărul 3 va lua startul în momentul în care concurentul cu numărul 2 din ștafeta respectivă își încheie competiția și bate palma cu acesta.

R9.6 În zona de pre-start concurenții primesc receptorul și harta pe care vor fi trecute emițătoarele ce trebuie descoperite.

R9.7 Se va asigura cel puțin un culoar de start și trebuie să fie de maxim 400m. Culoarul balizei de control (S) nu trebuie să fie mai lung de 300m.

R9.8 Sportivii care sunt în așteptare să plece în competiție trebuie să fie separați de celelalte persoane (spectatori, concurenți care au terminat competiția).

 

R10. Emițătoarele

R10.1 La competițiile de ștafetă vor fi utilizate emițătoare cu o putere de ieșire între 0,3-1W.

R10.2 Baliza de sosire (MO) și cea de control (S), trebuie să funcționeze continuu pe frecvențe diferite față de alte emițătoare și una față de cealaltă.

R10.3 În terenul de concurs vor fi 12 emițătoare. Emițătoarele cu transmisie normală (aprox. 50 semne/minut) numerotate de la 1 la 5 operează pe o frecvență, iar emițătoarele cu transmisie rapidă (aprox. 70 semne/minut) numerotate de la 1F la 5F, operează pe o altă frecvență.

Exemplu de frecvențe și viteze de lucru pentru competiția de ștafetă:

Frecvența

Funcție

Cod

Viteza

3510 kHz

tx 1...5

MOE...MO5

50 PARIS

3540 kHz

baliza de control

S

70 PARIS

3570 kHz

tx 1F...5F

MOE...MO5

70 PARIS

3600 kHz

baliza de sosire

MO

50 PARIS

R10.4 Emițătoarele vor lucra pe fiecare frecvență după următorul model:

Emițătorul

Codul transmis

Intervalul

Nr.1 și 1F

MOE

De la secunda 0 la 12

Nr.2 și 2F

MOI

De la secunda 12 la 24

Nr.3 și 3F

MOS

De la secunda 24 la 36

Nr.4 și 4F

MOH

De la secunda 36 la 48

Nr.5 și 5F

MO5

De la secunda 48 la 60

R10.5 Emițătoarele sunt echipate cu dispozitive de marcare, fără lampioane (cu excepția balizelor S și MO). Suportul dispozitivelor de înregistrare trebuie să fie vopsite în dungi albe și roșii.

R10.6 Fiecare emițător trebuie să fie ușor de recunoscut dupa numărul de cod, care se notează pe stativul dispozitivului de marcat.

R10.7 Stativul cu dispozitivul de marcare nu se va amplasa lângă antena emițătorului dar nici mai departe de 4m de emițător.

 

R11. Sosirea și timpul realizat

R11.1 Lungimea culoarului de sosire în mod normal nu trebuie să depășească 400m.

R11.2 Culoarul de sosire trebuie să ofere posibilitatea concurentului care a încheiat competiția să bată palma cu concurentul de la start.

 

R12. Rezultate

R12.1 Locul unei ștafete depinde în primul rând de suma emițătoarelor găsite și în al doilea rând de timpul ștafetei (suma timpilor componenților). Dintre emițătorele descoperite, sunt luate în considerare numai cele stabilite de organizator. Pentru ca o ștafetă să fie clasată, fiecare dintre concurenții componenți ai respectivei ștafete trebuie să găsească cel puțin un emițător altul decât balizele S și MO și ștafeta să nu depășească timpul limită.

R12.2 În cazul în care două sau mai multe ștafete au același rezultat vor fi clasate pe același loc. Locul următor va rămâne vacant.

 

R13. Premiile

R13.1 Fiecare membru al ștafetei va fi premiat conform locului obținut de ștafetă. În cazul în care două sau mai multe ștafete s-au clasat pe același loc, fiecare concurent din ștafetele respective va primi medalie (pentru locul 1 și tricou de campion) și/sau diplomă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 6 – Reguli pentru Campionatul Național de Foxoring

Aceste reguli sunt valabile pentru Campionatul Național de Foxoring și vin în completarea articolelor enunțate în secțiunea A și B a prezentului regulament.

 

F1. Definiții

F1.1 Campionatul Național de Foxoring de radio orientare decernează titlul de campion național sportivilor de pe locul 1 la fiecare categorie.

 

F2. Dispoziții generale

F2.1 Competiția de foxoring se organizează pe banda de 3,5 MHz.

 

F3. Înscrieri

F3.1 Înscrierile trebuie să conțină numele fiecărui concurent, anul nașterii, categoria de participare, seria cardului de marcare, numele și datele de contact ale conducătorului.

F3.2 Un club sportiv poate să înscrie un număr nelimitat de sportivi la fiecare categorie.

 

F4. Categorii

F4.1 Concurenții sunt împărțiți pe categorii în funcție de sex și vârstă.

F4.2 Categorii:

Feminin (F)

Masculin (M)

Varsta

F19

M19

19 ani și mai tineri

F21

M21

Indiferent de vârstă

F35

M40

35/40 de ani și mai în vârstă

F50

M50

50 de ani și mai în vârstă

F60

M60

60 de ani și mai în vârstă

-

M70

70 de ani și mai în vârstă

F4.3 Concurenții care aparțin categoriei F19/M19, pot participa la această categorie până la sfârșitul anului calendaristic în care au împlinit vârsta de 19 ani.

Concurenții care aparțin categoriei F35/M40, pot participa la această categorie odată cu începutul anului în care au împlinit vârsta de 35/40 ani. Similar pentru categoriile: F50/M50, F60/M60 și M70.

F4.4 Pentru a se putea desfășura competiția, este nevoie de minim trei cluburi sportive participante.

F4.5 Pentru a fi validată, la orice categorie trebuie să participe minim patru concurenți.

F5. Lista de start

F5.1 Concurenții iau startul la intervale egale de timp. Intervalul normal de start este de 2 minute.

F5.2 Sportivii de la aceeași categorie trebuie să ia startul pe același culoar.

 

F6. Competiția

F6.1 Standardul concursurilor trebuie să fie demn de evenimente naționale de radio orientare. Competiția trebuie să solicite tehnica, abilitatea de căutare, de concentrare și capacitatea de efort a concurenţilor.

F6.2 Lungimea traseelor se va calcula în linie dreaptă de la start la emițătoare, în oridinea optimă de descoperire a acestora și până la linia de sosire.

F6.3 Diferența totală de nivel (start, emițătoare, sosire) va fi de maxim 6% din lungimea traseului.

F6.4 Lungimea efectivă a traseului reprezintă lungimea calculată conform punctului F6.3 la care se adaugă de 10 ori diferența de nivel între punctul cel mai înalt și cel mai de jos al traseului.

F6.5 Emițătoarele, inclusiv baliza de sosire (MO), trebuie să fie amplasate la minim 250m distanță între ele și la minim 250m de start.

F6.6 Concurenții trebuie să alerge până în imediata vecinătate a emițătorului cu ajutorul hărții ca apoi să descopere emițătorul cu ajutorul receptorului directiv.

F6.7 Numărul de emițătoare ce trebuie descoperite și lungimea traseului pentru fiecare categorie:

Numărul de emițătoare

Categoria

Lungimea traseului

5...8 + MO

F19

4..6 km

6...10 + MO

F21

5...7 km

5...8 + MO

F35

4...6 km

4...7 + MO

F50

3...5 km

4...7 + MO

F60

3...5 km

6...8 + MO

M19

6...8 km

8...10 + MO

M21

7...9 km

6...8 + MO

M40

6...8 km

5...8 + MO

M50

5...7 km

5...8 + MO

M60

4...6 km

4...7 + MO

M70

3...5 km

F6.8 Numărul și nominalizarea emițătoarelor ce trebuie descoperite de fiecare categorie de concurenți, va fi stabilită de către arbitrii și se va afișa la start.

F7. Hărți

F7.1 Hărțile de concurs se întocmesc și se tipăresc, în conformitate cu specificațiile Internaional Orienteering Federation (Federația Internațională de Orientare). Scara hărții trebuie să fie 1:15000 sau 1:10000. Abaterile au nevoie de aprobarea Comisie Centrale de Radio Orientare.

F7.2 Harta de concurs trebuie să acopere întreaga zonă de concurs, inclusiv startul, sosirea și toate emițătoarele. Startul, poziția nominală a emițătoarelor, baliza de sosire (MO), culoarul de sosire și linia de sosire trebuie sa fie clar marcate pe hartă. Startul este marcat cu un triunghi (simbol 701), emițătorele, inclusiv baliza de sosire (MO), printr-un cerc (simbol 702), culoarul de sosire printr-o linie punctată (simbol 705) și sosirea cu două cercuri concentrice (simbol 706).

 

F8. Startul

F8.1 Concurenții vor intra în zona de pre-start nu mai devreme de cinci minute înainte de propriul start. În această zonă sportivul își primește receptorul și li se verifică cadrul de marcare. Concurenții primesc harta după ce au luat startul, la linia de start sau într-un loc prestabilit pe culoarul de start.

F8.2 Se va asigura cel puțin un culoar de start și trebuie să fie de maxim 250m.

 

F9. Emițătoarele

F9.1 Fiecare emițător trebuie să fie clar audibil pe durata întregii competiții la poziția sa nominală și la 30m de la poziția sa reală. Emițătoarele nu trebuie să fie audibile la distanța de 250m de la pozițiile lor reale. Baliza de sosire (MO) lucrează la putere normală deci trebuie să fie clar audibilă pe întreaga durată a competiției de la punctul de start. Toate emițătoarele transmit continuu.

F9.2 Emițătoarele, exceptând baliza de sosire (MO), sunt plasate aproape de pozițiile lor nominale marcate pe hartă.

F9.3 Emițătoarele sunt echipate cu dispozitive de marcare, fără lampioane, cu excepția balizei de sosire (MO).

F9.4 Stativul cu dispozitivul de marcare nu se va monta lângă antena emițătorului dar nici mai departe de 4m de emițător.

F9.5 Fiecare emițător trebuie să fie ușor de recunoscut dupa numărul de cod, care se notează pe stativul dispozitivului de marcat.

F9.6 În terenul de concurs vor fi 11 emițătoare cu următoarele frecvențe și viteze de lucru:

Frecvența

Funcție

Cod

3510 kHz

1, 1F, 2, 2F

MOE, MOI

3540 kHz

3, 3F, 4, 4F

MOS, MOH

3570 kHz

5, 5F

MO5

3600 kHz

baliza de sosire

MO

 

Funcție

Viteză de lucru

1…5

50 PARIS

1F…5F

70 PARIS

baliza de sosire (MO)

50 PARIS

F9.7 Specificații tehnice pentru emițătaorele de Foxoring:

- Frecvența purtătoarei: 3510...3600 kHz

- Stabilitatea frecvenței: mai bună de 50 ppm

- Ecartul între frecvențele emițătoarelor și baliza de sosire (MO): 30 kHz sau mai mult

- Nivelul factorilor pertubatori: în conformitate cu reglementările naționale

- Puterea de ieșire (MO): 1 - 5W

- Puterea de ieșire (emițătoare): 10mW

- Tipul de emisie: A1A (manipularea purtătoarei nemodulată)

- Viteza de transmitere: 8-15 WPM (cuvinte/minut)

- Polaritatea antenei (MO): verticală

- Polaritatea antenei (emițătoare): verticală (aproximativ 30 cm lungime)

 

F10. Sosirea și timpul realizat

F10.1 Lungimea culoarului de sosire în mod normal nu trebuie să depășească 250m.

 

F11. Rezultate

F11.1 Locul unui concurent depinde în primul rând de numărul de emițătoare găsite și în al doilea rând de timpul consumat pentru parcurgerea traseului. Dintre emițătorele descoperite, sunt luate în considerare numai cele care sunt specifice categoriei la care participă sportivul. Concurenții care nu au reușit să găsească nici un emițător altul decât baliza de sosire (MO) sau care au depășit timpul limită nu vor fi clasați.

F11.2 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți au același rezultat vor fi clasați pe același loc. Locul următor va rămâne vacant.

 

 

 

F12. Premiile

F12.1 În cazul în care doi sau mai mulți concurenți s-au clasat pe același loc, fiecare dintre aceștia va primi medalie (pentru locul 1 și tricou de campion) și/sau diplomă.